Acupunctuur & Traditionele Chinese Geneeswijze
Acupunctuur & Traditionele Chinese Geneeswijze

Algemene Voorwaarden Abacus Acupunctuur Groningen

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelovereenkomst tussen cliënt en de therapeut. Afspraken voor een consult die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Bij het niet tijdig afzeggen behoudt de therapeut zich het recht om de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen.

Klachten

Bij klachten kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van mijn vakvereniging, Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde “Zhong”. www.zhong.nl

Adinda Blom is ingeschreven in het HBO Register Beoefenaren Natuurlijke gezondheidszorg (RBNG/TBNG), deze organisatie heeft een onafhankelijke tuchtrechtregeling.

Privacy

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Ik ga zorgvuldig om met deze gegevens en houd me hierbij aan de wettelijk geldende regels.

Huisregels

Cliënten en therapeut dienen zich volgens de algemeen geldende fatsoensnormen te gedragen.

Bij aanstootgevend gedrag behoudt de therapeut zich het recht om personen te verwijderen uit het pand.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van eigendommen in het pand.

Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de daartoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

De werkwijze en het behandelplan van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Ais er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.

De behandeling geschiedt in een afgescheiden ruimte waarin alleen de therapeut en de cliënt aanwezig zijn.

Als er derden (bv stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.

Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

Over Abacus Acupunctuur

Wie is Abacus Acupunctuur

Adinda Blom is mijn naam en Abacus Acupunctuur is mijn praktijk. In 1998 begon ik met mijn scholing in de Traditionele Chinese Geneeswijze (TCG). Na diverse opleidingen en stages in Nederland en China startte ik in 2005 mijn eigen praktijk. Ik werk met acupunctuur en Chinese kruidengeneeskunde, een combinatie die in China heel gangbaar is.

Over Abacus Acupunctuur

Behandelbare Aandoeningen

Acupunctuur Behandelingen

  • Luchtwegen
  • Maagdarmkanaal
  • Urinewegen en geslachtsorganen
  • Hart en vaten
  • Bewegingsapparaat

Behandelbare aandoeningen

Geregistreerde praktijk

Locatie Abacus Acupunctuur

Lid Nederlandse vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde ‘Zhong’

Registratienummers:
KAB
Zhong: 281069005403
KvK: 01154062
AGB-code praktijk: 90(0)09708
AGB-code zorgverlener: 90030755